Emotional Freedom Techniques

Kan beskrives som en moderne meridianterapi da den først ble utviklet i 1995. Men det historiske opphavet strekker seg imidlertid tusener av år tilbake i tid.

Moderne energiterapier er en blanding av disse tidlige Østens behandlingsmetoder og Vestens tenkemåte.

Disse umerkelige energiene som flyter gjennom hele kroppen er kjernen i akupunktur. EFT og akupunktur er som søskenbarn.

Årsaken til alle negative følelser er en forstyrrelse i kroppens energisystem. Stress og negative emosjoner som er lagret i kroppen hindrer den frie flyten av helbredende energi.

EFT er basert på oppdagelsen av at ubalanse i kroppens energisystem har en dyptgående effekt på den personlige psykologien, og bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi.

Ved å banke på spesifikke steder på kroppen kan ubalansen rettes opp og føre til raske lindringer, ofte i løpet av minutter. Punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet.

EFT er raskt og effektivt, og enkelt nok til at alle kan lære seg dette. Klientene får en personlig tilpasset veiledning som de kan bruke selv etter behandlingen.

EFT kan gi hjelp på områder som:

 • Usikkerhet
 • Engstelse
 • Bekymring
 • Sinne
 • Stress
 • Begrensende følelser
 • Lette fysiske plager
 • Negative tanker
 • Frykt og fobier
 • Traumatiske minner
 • Avhengighet
 • Lese og skrivevansker 

I tillegg kan det hjelpe deg til å opprettholde balansen i hverdagen, kommunisere bedre, få bedre relasjoner og øke selvbildet. Bli trygg på å snakke i forsamlinger, bli kvitt høyde/flyskrekk samt frykt for lukkede rom.