Hypnose kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand, og din bevissthet er endret. Ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for de forslag hypnoterapeuten gir deg og som vil være nyttige for deg.

Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger. Hypnose henvender seg til det ubevisste sinn, slik at det kan samarbeide med det bevisste sinnet. Derfor kan vi endre det som ligger lagret, som oppførsel, vaner/uvaner og for eksempel få deg til å slutte å røyke.

De aller fleste er bevisste på hva som skjer og hva som blir sagt, og noen faller i søvn. Ditt ubevisste sinn får likevel med seg alt. Fordi du er i kontroll under behandlingen vil du ikke kunne fortelle noe du ikke selv ønsker å si. 

Hypnose kan også sammenlignes med å være i transe, noe vi kan befinne oss i flere ganger i løpet av en ordinær dag. De fleste av oss har opplevd å for eksempel lese en god bok i støyende omgivelser og tilsynelatende ikke legge merke til hva som skjer rundt oss.

Vi er så fokusert på det vi leser at hjernen "kobler ut" all annen informasjon enn den som er nødvendig for å oppfatte teksten og danne oss forestillingsbilder ut fra denne.

På tross av denne fokuserte oppmerksomheten kan vi også være oppmerksom på det som skjer rundt oss, men på en mer avkoblet, "dissosiert" måte. For eksempel ved bilkjøring der vi skifter fil, gir osv. uten at vi er det aktivt bevisst.

Hypnoterapi kan generelt anvendes i forhold til problemer som:    

  • selvbildeproblematikk
  • mentale problemer
  • styrking av jeg-et
  • stress
  • psykosomatiske tilstander
  • ulike smertetilstander
  • adferdsregulering
  • vaneendringer med mer