Hvorfor bedriftsavtale?

  • Unngå og korte ned sykefravær
  • Øke arbeidsinnsats og trivsel
  • Få friske og fornøyde medarbeidere
  • Redusere kostnader

Det er rimeligere for bedriften å dekke behandlingsutgifter enn å betale de første 16 dagene av sykemeldingen. De fleste bedrifter har vesentlige kostnader knyttet til fravær og tapt produktivitet. Med enkel og målrettet innsats kan denne kostnaden reduseres betraktelig.

Fakta 

Over halvparten av fravær og kostnader knyttet til sykemeldinger har sammenheng med:

  • Nerve, skjelett og muskelrelaterte plager. 
  • Gjentatte og ensidige arm/håndbevegelser gir en ensidig belastning på muskler, sener og ledd.
  • Å gå rundt med smerter medfører redusert energi, dårlig søvnkvalitet og livsglede, samt at stress rammer kroppen hardere.
  • Det er viktig å opppsøke behandling tidlig for å unngå langvarig smerteproblematikk, sykefravær og høyt forbruk av smertestillende medikamenter.

ref. Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I samarbeid med den enkelte bedrift lager vi en avtale som passer best i forhold til ønsker og behov.