For Høyt Stressnivå

kan medføre ubalanse i nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret. Langvarig stress kan føre til sykdom av ulik art.